Motto van de maanden november 2015 : Leren goed te zijn zoals je bent, maakt gelukkig. In het eerste nummer van het nieuwe “Tijdschrift Positieve Psychologie” staat  een artikel over compassie. Verwezen wordt hierin naar een onderzoek van de Twentse Universiteit dat onlangs aantoonde dat het verstekken van verschillende competenties mensen met verminderd welbevinden helpt om weer te gaan bloeien. Een opvallend effectieve competentie is hierbij  “zelfcompassie”. Zelfcompassie kent een drietal aspecten 1. Het vermogen om vriendelijk, mild en begripvol te zijn voor onszelf in plaats van kritisch en veroordelend. 2. De ervaring van ‘gedeelde menselijkheid’. Lijden hoort bij het menselijk bestaan. Alle  mensen krijgen te maken met lijden en we staan dus niet  alleen in onze ervaringen. 3. ‘Mindfulness’, het vermogen op te merken wat er is, zonder oordeel, in plaats van ervaringen te negeren of uit te vergroten. Zelfcompassie gaat over het ervaren dat we ‘goed zijn zoals we zijn’: Het effect ervan is ruimte… ruimte voor groei en bloei. Lees meer over eerder maandmotto’s JPC Je Persoonlijke Coach