JPC je persoonlijke coach Maandmotto van de maand maart 2015 : Leiderschap komt van binnen Management dreigt uit te raken (zie ook VPRO documentaire van Tegenlicht “het einde van de manager” van 15 februari j.l.). Mensen plannen steeds meer hun eigen werk en coördineren hun werk met anderen, vaak ook buiten het team en de organisatie. De professionaliteit van de medewerkers wordt hierdoor beter benut. Dit kan gepaard gaan met reductie van management. Wel zullen er ‘spilfiguren’ in teams en organisaties blijven, maar misschien noemen we ze geen managers meer. Deze spilfiguren zijn geen mensen met hiërarchisch bekleed gezag, die we moeten volgen, maar mensen die we willen volgen. Het zijn de nieuwe leiders die insprireren, en die met de professionals naar samenhang zoeken en de richting voor de lange termijn in beeld brengen. Maar ook al ga je niet zover dat je de manager overbodig acht ....dan nog zien we in modern management een grote verschuiving in de rol van de leidinggevende. Modern management, vraagt dat je kunt verbinden en beïnvloeden zonder hiërarchische hulpmiddelen. Feitelijk een verschuiving van managementrollen naar leiderschapsrollen. Als manager (oude stijl) had je gezag op basis van positie en hiërarchie versterkende hulpmiddelen en systemen. Als moderne manager en als leider ben je veel meer afhankelijk van wat jij als persoon kan neerzetten. Hulpmiddelen van buiten werken niet meer, bronnen van binnenuit moeten worden aangeboord en benut. Hierover gaat het maandmotto van april en de workshop (P)aardig leiderschap op 22 mei a.s.      Lees meer over eerder maandmotto’s