,
Leren goed te zijn zoals je bent, maakt gelukkig.(november, december 2015) In het eerste nummer van het nieuwe “Tijdschrift Positieve Psychologie” staat een artikel over compassie. Verwezen wordt hierin naar een onderzoek van de Twentse Universiteit dat onlangs aantoonde dat het verstekken van verschillende competenties mensen met verminderd welbevinden helpt om weer te gaan bloeien. Een opvallend effectieve competentie is hierbij “zelfcompassie”. Zelfcompassie kent een drietal aspecten 1. Het vermogen om vriendelijk, mild en begripvol te zijn voor onszelf in plaats van kritisch en veroordelend. 2. De ervaring van ‘gedeelde menselijkheid’. Lijden hoort bij het menselijk bestaan. Alle mensen krijgen te maken met lijden en we staan dus niet alleen in onze ervaringen. 3. ‘Mindfulness’, het vermogen op te merken wat er is, zonder oordeel, in plaats van ervaringen te negeren of uit te vergroten. Zelfcompassie gaat over het ervaren dat we ‘goed zijn zoals we zijn’: Het effect ervan is ruimte… ruimte voor groei en bloei. Herfst voelt als de lente (oktober 2015) We zijn net verhuist en deze herfst voelt als de lente : een nieuw begin. Vol verwachting, vol belofte en vol met nieuwe mogelijkheden. Ook voor JPC .....een nieuwe prachtige werkkamer, een boomgaard achter het huis, waardoor paardencoaching aan huis mogelijk wordt en de ook de wandel coaching kan gewoon vanuit huis starten. Kunnen afsluiten betekent leegte kunnen omarmen (juni tm augustus 2015) De laatste jaren heb ik veel docenten en mensen die werkzaam zijn in het onderwijs gecoacht. Ik heb geleerd dat in hun wereld ‘volgend jaar’ niet betekent ‘in januari’ maar ‘in september’. Na de zomer wordt opnieuw gestart, nieuwe leerlingen, nieuw rooster en vaak nog veel meer nieuws. Aan het eind van het jaar afrondende vergaderingen, bepalen wie over gaat en wie niet....daarna de relatief lange vakante periode.... Een schooljaar wordt echt afgesloten en het volgende jaar wordt opnieuw gestart. Hoe anders is dat in andere sectoren, daar stopt het werk vaak helemaal niet.....je bent er misschien even niet (vakantie) maar het werk gaat gewoon door. Vaak hoor je zeggen dat mensen in het begin van de vakantie zich slecht kunnen los maken van hun werk.....het werk gaat ook in het eigen hoofd nog een tijdje door. Afsluiten is een punt zetten en geen komma. Dat kan best lastig zijn en als je niet in het onderwijs werkt moet je dat helemaal zelf doen, vaak zelfs een beetje tegen de verdrukking in. Sommige mensen vinden het werk achterlaten ook wel een beetje spannend...als je iets afsluit onstaat er namelijk leegte en niet iedereen kan dat even goed handelen. Snel de auto pakken en ‘s avonds nog vertekken naar de vakantie bestemming is een manier om de leegte (tijdelijk) te ontlopen. Een vlucht naar voren eigenlijk, waarmee je mentaal achterstallig-onderhoud creeert: Wat je niet afsluit gaat door en kan best weggedrukt worden... maar dat kost dan wel weer veel energie. Zonder de leegte te omarmen, is er geen afsluiting. We heben de leegte nodig om weer op te laden, dus ontloop ‘m niet deze zomer. In mei leggen sommige vogels een ei (mei 2015) Dat alle vogels in mei een ei leggen is als je er over nadenkt natuurlijk onzin, maar wel een gezegde. Het is een generalisatie. Een generalisatie die pijnlijk is voor die vogels die geen ei kunnen of willen leggen. Deze vogels zouden kunnen denken; “alle vogels leggen een ei, behalve ik.......” Als we onszelf vergelijken met anderen, generaliseren we ook vaak. “Iedereen is meer/ minder .......dan ik”.Ook onze reflectie kan vol zitten met generalisties: Men vindt..... Ze zeggen....Iedereen doet..... Bewustwording van je eigen generalisaties levert verrassend veel op. Erken eerst je bron, doe dan pas een managementcursus (april 2015) In het vorige maandmotto schreef ik dat modern leiderschap sterk afhankelijk is van wat je van binnenuit kan neerzetten en dat hierbij steeds minder kan worden teruggevallen op formele positie en hiërarchie. Je kan je eigen leiderschap van binnenuit versterken door je bronnen te zien, te (ver)kennen, aan te kijken en er op (leren) te vertrouwen. Erkenning van je bron, brengt je steun en kracht. Vergeet je je bron of ben je je er onvoldoende van bewust, of kan je je bron niet zien omdat er iets voor zit, dan raak je uit verbinding. Als je uit verbinding raakt gaat dit ten koste van je persoonlijke leiderschap en daarmee ook te koste van je leiderschap in bijvoorbeeld een managementrol. De vaardigheden die je doogaans leert in een management cursus bouwen voort op persoonlijk leiderschap. Jouw persoonlijk leiderschap van binnenuit, waar bij je je bron erkent en in verbinding bent met jezelf vormt als het ware het fundament. Met een managementcursus kan je daar vervolgens bouwstenen opstapelen. Leg eerst het fundament, en bouw daarna verder. Om te werken aan dit persoonlijkleiderschap is de workshop “(P)aardig leiderschap” ontwikkeld, voor meer info klik hier. Leiderschap komt van binnen (maart 2015) Management dreigt uit te raken (zie ook VPRO documentaire van Tegenlicht “het einde van de manager” van 15 februari j.l.). Mensen plannen steeds meer hun eigen werk en coördineren hun werk met anderen, vaak ook buiten het team en de organisatie. De professionaliteit van de medewerkers wordt hierdoor beter benut. Dit kan gepaard gaan met reductie van management. Wel zullen er ‘spilfiguren’ in teams en organisaties blijven, maar misschien noemen we ze geen managers meer. Deze spilfiguren zijn geen mensen met hiërarchisch bekleed gezag, die we moeten volgen, maar mensen die we willen volgen. Het zijn de nieuwe leiders die insprireren, en die met de professionals naar samenhang zoeken en de richting voor de lange termijn in beeld brengen. Maar ook al ga je niet zover dat je de manager overbodig acht ....dan nog zien we in modern management een grote verschuiving in de rol van de leidinggevende. Modern management, vraagt dat je kunt verbinden en beïnvloeden zonder hiërarchische hulpmiddelen. Feitelijk een verschuiving van managementrollen naar leiderschapsrollen. Als manager (oude stijl) had je gezag op basis van positie en hiërarchie versterkende hulpmiddelen en systemen. Als moderne manager en als leider ben je veel meer afhankelijk van wat jij als persoon kan neerzetten. Hulpmiddelen van buiten werken niet meer, bronnen van binnenuit moeten worden aangeboord en benut. Hierover gaat het maandmotto van april en de workshop (P)aardig leiderschap op 22 mei a.s. Verlangen of bestemming: Ga je op reis of ga je ergens heen? (februari 2015) Februari is voor mij echt zo’n maand vol verlangen naar de lente, verlangen naar het mooie weer en lekker buiten kunnen zijn in het zonnetje. Plannnen over wat ik allemaal in de tuin ga doen razen door mijn hoofd: hoe ik het gras ga aanpakken, hoe ik de tuin ga bemesten met een combinatie van compost en paardenmest, hoe ik de bakken ga vullen met bloemen. Heerlijk het bruist van de energie...... dan opeens realiseer ik me...dit voelde en dacht ik vorig jaar ook. En dan realiseer ik me nog iets, namelijk dat het verlangen wat ik nu voel is gericht op het werken in de tuin zelf, de activiteit... ik verlang niet naar het resultaat. Als ik me voorstel dat het lente is, zie ik me lekker bezig in de tuin...er komen helemaal geen beelden over hoe dat er vervolgens dan gaat uitzien....het resultaat is kennelijk niet zo belangrijk......Hoewel als ik naar vorig jaar terug kijk heb ik wel erg genoten van het resultaat toen het er eenmaal was. Kennenlijk geniet ik eerst van het verlangen om aan het werk te gaan en geniet van het werk zelf, en als het resultaat er eenmaal is, geniet ik van dat resultaat. Ik ga op reis en als ik ergens aankom, geniet ik van waar ik ben, ik ben een echte trekker wat dat betreft. Een patroon wat ik bij mezef in veel activiteiten herken. Nou ben ik gevraagd om en themamiddag over carriëreplanning te verzorgen, ik heb even geaarzeld: immers ik geniet van het resultaat van de door mij gerealiseerde carriëre, ben blij met de invulling van mijn baan in het ziekenhuis en met de werkzaamheden binnen JPC. En ik heb ook helder wat ik gedaan heb om te zorgen dat het nu zo is als dat het is.....maar het woord cariërreplanning past daar niet echt bij Misschien de themamiddag maar eens beginnen met de vraag: Ga je op reis of ga je ergens heen, wat is je patroon daar in? Als je je droom wil realiseren, moet je ook een plan maken hoe over de hobbels te komen (januari 2015). Gabrielle Oettingen heeft langdurig psychologisch onderzoek gedaan naar de vraag waarom we onze goede voornemens niet realiseren. Haar conclusie is dat, positief denken alleen, niet leidt tot de adequate actie. Visualiseren wat je wil bereiken is wel essentieel, maar niet genoeg. Je moet ook de obstakels visualiseren die je verwacht tegen te komen en een plan maken hoe deze te gaan overwinnen. Zij noemt dit mental contrasting en adviseert hierbij ook gebruik te maken van als - dan stellingen. Bijvoorbeeld je wilt meer gaan sporten, maar eenmaal thuis uit je werk ben je eigenlijk te moe om te gaan hard lopen: Als ik op dinsdag moe uit mijn werk komt, dan trek ik meteen mijn hardloop schoenen aan en start met mijn rondje hardlopen. Recent ( oktober 2014) heeft ze hier dit thema een boek gepubliceerd "rethinking positieve thinking". .......ik vond het nogal een praktische tip voor alle goede voornemens en benieuwd hoe het me gaat helpen. Wil je reageren? Stuur een mailtje naar motto@persoonlijkecoach.info Klik hier voor de motto’s uit 2014
Archief 2015
JPC Je Persoonlijke Coach